Polityka prywatności

Informacje ogólne -  Administrator i przetwarzanie przez niego danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ASKELL GROUP Mariusz Marcinkiewicz z siedzibą w Łodzi, ul. Zagajnikowa 35, NIP: 7251874970, REGON: 369652277. Administrator prowadzi sklep internetowy pod adresem e-promienniki.pl, zwany dalej Serwisem.
 2. Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu internetowego jest dobrowolne, ale jest także warunkiem zawarcia umowy. Skutkiem odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy i realizacji usług.
 3. Użytkownikiem wg niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub w inny sposób korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 4. Osoby dokonujące rejestracji w Serwisie proszone są o podanie danych koniecznych do utworzenia i obsługi konta. W celu usprawnienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie.
 5. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na wybranych stronach Serwisu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), a dane osobowe Użytkowników przechowywane są na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do danych osobowych posiadają jedynie osoby uprawnione przez Administratora.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 7. Osoby odwiedzające Serwis mogą przeglądać zawarte w nim treści bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

Cele i  podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu Internetowego oraz działań podejmowanych przed zawarciem umowy podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą (w tym np. przedstawienie oferty w odpowiedzi na zapytanie skierowane przez osobę, której dane dotyczą) ;
- realizacji  obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
- analitycznym i statystycznym, polegającym na prowadzeniu zanonimizowanych analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy funkcjonalności Serwisu i świadczonych usług;
- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

- marketingu produktów lub usług własnych, w tym ofert spersonalizowanych – wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody na takie działania przez osobę, której dane dotyczą;

 1. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe i adres IP, mogą być rejestrowane w logach systemowych i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług i w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych.

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres świadczenia usługi i realizacji zamówienia lub – jeżeli podstawą prawną dalszego przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu wycofania wyrażonej zgody lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 2. Okres przetwarzania danych osobowych może ulec wydłużeniu, jeśli przetwarzanie jest konieczne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, oraz jeśli wymagać tego będą przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane lub anonimizowane.

 Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe mogą być ujawniane – wyłącznie w celu realizacji zobowiązań umownych wynikających z umów zawartych między Administratorem a Użytkownikiem – starannie dobranym przez nas zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi kurierskie i księgowe, dostawcy nabywanych przez Państwa towarów i usług. Zawartość i zakres przekazywanych danych będzie ograniczona do koniecznego minimum.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.

 Polityka Cookies

 1. Serwis nie gromadzi  w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i służą do poprawnego korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies  są zapisywane na komputerze Użytkownika  przez nasz serwer. Administrator nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Użytkowników Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych – rozpoznanie urządzenia i odpowiednie wyświetlanie strony internetowej, dostosowane do indywidualnych potrzeb;

- tworzenia anonimowych statystyk, korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników, w celu ulepszania struktury i zawartości Serwisu

- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniu - eliminacja konieczności podawania na każdej podstronie Serwisu loginu i hasła;

W ramach Serwisu mogą być stosowane różne rodzaje plików cookies:

- Cookies „sesyjne” - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania/ opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

- „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

a także:

-„niezbędne” pliki cookies, pozwalające na korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do realizacji usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do identyfikowania nadużyć w ramach Serwisu;

- „wydajnościowe” pliki cookies, pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

- „funkcjonalne” pliki cookies, pozwalające na „zapamiętanie” ustawień Użytkownika i personalizację interfejsu Serwisu, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych lepiej dostosowanych do ich zainteresowań.

Zazwyczaj przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą w każdej chwili dokonać zmiany ustawień w zakresie plików cookies, np. zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej bądź zastosować informowanie o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach danej przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać np. pod adresem https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/czym-wlasciwie-sa-pliki-cookies-ciasteczka-w-przegladarce lub w sekcji „Pomoc” w menu danej przeglądarki internetowej.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu w dowolnym momencie do treści swoich danych osobowych, prawo ich zmiany / aktualizacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przekazania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
 2. Prawo do zmiany / aktualizacji danych realizowane jest w stosunku do Użytkownika posiadającego konto w Serwisie także przez umożliwienie mu samodzielnego edytowania danych w „Panelu Klienta”.
 3. Użytkownikowi posiadającemu konto w Serwisie przysługuje prawo do jego usunięcia. W tym celu należy przesłać stosowną wiadomość na adres: poczta@e-promienniki.pl Wiadomość musi być przesłana z adresu e-mailowego, który został przypisany do konta na termo-sklep.pl. Rezygnacja z konta w Serwisie nie jest równoznaczna z usunięciem danych osobowych.
 4. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Wniosek dotyczący realizacji praw osób, których dotyczą dane, można złożyć w formie pisemnej lub drogą e-mailową na wskazane poniżej dane kontaktowe Administratora Wniosek powinien w sposób precyzyjny określać żądanie, w szczególności z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek i jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.
 6. Odpowiedź na zgłoszenie dotyczące danych osobowych zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania przez Administratora. W przypadku konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach i terminie przedłużenia. Odpowiedź będzie przesłana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę (o ile w treści listu nie wskazano dyspozycji przesłania  informacji zwrotnej na dany adres e-mail).

Dane kontaktowe Administratora

Wszelkie pytania i wnioski odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych, prosimy kierować na nasz adres e-mail: poczta@e-promienniki.pl bądź na adres korespondencyjny: Askell Group, ul. Zagajnikowa 35, 91-849 Łódź.

Zmiany w Polityce prywatności

Administrator danych może w dowolnym momencie wprowadzać do niniejszej Polityce Prywatności zmiany z uwagi na zmiany techniczne Sklepu, nowe funkcjonalności lub modyfikacje Sklepu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl